O firmie

art doswiadczenie

MENPRESA działa na bazie wieloletniego doświadczenia na rynku usług Facility Management w kraju i zagranicą. Praca w firmach świadczących te usługi w krajach, w których są one na trwałe wpisane w sposób funkcjonowania przedsiębiorstw, pozwoliła zdobyć niezbędną praktykę. Kolejne lata doświadczeń na polskim rynku Facility Management oraz Property Management pozwalają na swobodne poruszanie się we wszystkich dziedzinach zawartych w tych obszarach. Posiadamy dogłębną znajomość aspektu operacyjnego i handlowego oraz bardzo dobrą znajomość zagadnień ekonomicznych i organizacyjnych.

 

art profesjonalizmNasze kompetencje i doświadczenie potwierdzone są przez bliską współpracę z Polskim Komitetem Normalizacyjnym. MENPRESA jest członkiem Komitetu Technicznego KT 315 ds. Facility Management zajmującego się tematyką normy PN-EN 15221 oraz Komitetu Zadaniowego KZ 504 ds. Rynku Nieruchomości. Współpracujemy również z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach prowadząc wykłady z tematyki Facility Management.

 

art ekspertyza

MENPRESA świadczy usługi doradcze zarówno dla odbiorców jak i dla dostawców usług Facility Management. Współpracujemy między innymi w tematach przygotowania i wdrożeń umów i porozumień, szkolimy, przygotowujemy do zastosowania normy Facility Management. Prowadzimy projekty wdrożeń specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w branży Facility Management, opracowujemy raporty z działalności, przygotowujemy do procesowego podejścia do usług Facility Management.